Instalacja Grzewcza 

Instalacja grzewcza stanowi jedną z podstawowych instalacji sanitarnych, która odpowiedzialna jest za ogrzewanie. Proces jej działania polega na dostarczaniu energii termicznej do urządzeń, a tym samym do ogrzania pomieszczeń. W ten sposób instalacja grzewcza przyczynia się do podniesienia lub utrzymania konkretnej temperatury na danej powierzchni. System zapewniający ogrzewanie ma jednak szerokie zastosowanie, gdyż może być wykorzystywany zarówno w domu, mieszkaniu, samochodzie, a także w innych miejscach. Jednak ogrzewanie samo w sobie to wyrażenie, które określa zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych odpowiednio do zmian klimatycznych w różnych okresach. Instalacja grzewcza składa się jednak z wielu akcesoriów, zapewniających jej prawidłowe funkcjonowanie. Do nich zalicza się: centralne ogrzewanie gazowe, do którego stosuje się kocioł: tradycyjny, kondensacyjny i pulsacyjne, natomiast tradycyjne są kocioły komorowe, zasypowe i zgazowujace, obecnie również wykorzystuje się elektryczne instalacje grzewcze i pompy ciepła. Szczególnie ta ostatnia opcja jest popularna ze względu na duże korzyści finansowe przy jej stosowaniu.

Yapa