Instalacja Wodna 

Instalacja wodna stanowi jedną z podstawowych znajdujących się w większości mieszkań i domów. Umożliwia ona każdemu człowiekowi dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania zarówno tradycyjnego, jak i podłogowego. Dodatkowo instalacja wodna stanowi część instalacji kanalizacyjnej, która odpowiada za prawidłowe odprowadzenie wody i ścieków z mieszkania do odpływu. Instalacja wodna jest, więc układem wzajemnie połączonych ze sobą przewodów, urządzeń i armatur, które odpowiedzialne są za umożliwienie dostępu do wody. Szeroki zakres jej działania i wykorzystywania spowodował podział instalacji wodnej na instalację: wodociągową wewnętrzną (wewnątrz budynków), wodociągową zewnętrzną (prowadzoną na zewnątrz od budynku do przyłącza wodociągowego) i sieci wodociągowe. Działanie jej polega na odprowadzeniu wody do domu z różnych źródeł np. studni, rur czy wodociągu. Do wykonania instalacji potrzebne jednak będzie zastosowanie odpowiednich rur, zaworów, filtrów oraz innych akcesoriów w zależności od sprzętu i potrzeb. Mogą to być: kształtki, złączki, kolanka, trójniki, przecinaki do rur, klucz płaski, poziomica, papier ścierny i piłki do metalu.

Yapa